Title: Křesťanství a islám ve středověké evropské společnosti
Other Titles: Christianity and Islam in Medieval Society of Europe
Authors: Ambrosová, Ludmila
Advisor: Demjančuková, Dagmar
Referee: Neupauer, Eduard
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14550
Keywords: křesťanství;islám;vztah křesťanství a islámu;středověk;kulturní střety křesťanů a muslimů;muslimské středověké Španělsko;křížové výpravy
Keywords in different language: christianity;islam;relationship between christianity and islam;middle ages;cultural clashes between christians and muslims;muslim medieval Spain;crusades
Abstract: Tato diplomová práce pojednává o vztahu křesťanství a islámu v období středověku. Práce je rozdělena do tří tematických celků skládajících se z náboženských východisek křesťanství a islámu a jejich porovnání, vzájemného ovlivňování křesťanů a muslimů a stručných dějin na území s muslimskou vládou na Pyrenejském poloostrově a na Blízkém východě.
Abstract in different language: This dissertation explores the relationship between Christianity and Islam in the Middle Ages. The work is divided into 3 thematic units consisting of religious foundations of Christianity and Islam and their comparison as well as their mutual influencing of Christians and Muslims and a brief history of the Muslim ruled territory on the Iberian Peninsula and in the Middle East.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplom.pdfPlný text práce708,57 kBAdobe PDFView/Open
ambrosova_demjancukova.pdfPosudek vedoucího práce123,95 kBAdobe PDFView/Open
ambrosova_neupauer.pdfPosudek oponenta práce83,59 kBAdobe PDFView/Open
O_ambrosova.pdfPrůběh obhajoby práce84,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14550

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.