Title: Greenblattova interpretace renesance a objevování Nového světa
Other Titles: Greenblatt´s Interpretation of Renaissance and Discovering The New World
Authors: Durasová, Marcela
Advisor: Kastnerová, Martina
Referee: Černá, Jana
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14553
Keywords: Stephen Greenblatt;nový historisnus;Nový svět;reprezentace;Kryštof Kolumbus;Indiáni
Keywords in different language: Stephen Greenblatt;new historicism;New world;representations;Christopher Columbus;Indians
Abstract: Tématem diplomové práce je Greenblattova interpretace renesance a objevování Nového světa. Hlavní linií je analýza konceptu nových historiků, se zaměřením na jejich metodické přístupy k výkladu historie, především pak na situaci při objevování Nového světa Evropany. Greenblattova interpretace bude zároveň komparována s názory Michela de Montaigne či Bartolemea de Las Casas.
Abstract in different language: The key topic of this diploma thesis is the interpretation of Renaissance and the discovery of the New World by Stephen Greenblatt. In the thesis the attention is paid to the introduction of the literary-scientific environment at the time of the constitution of the New Historicism. Greenblatt observes the concurrence of two different cultures on the basis of speech acts or on the basis of the conflict of otherness.In the conclusion of the thesis ideas of Stephen Greenblatt and Renaissance philosophers are compared and the look in the contemporary literary-scientific practice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M_Durasova_DP.pdfPlný text práce534,03 kBAdobe PDFView/Open
durasova_kastnerova.pdfPosudek vedoucího práce222,5 kBAdobe PDFView/Open
durasova_cerna.pdfPosudek oponenta práce321,21 kBAdobe PDFView/Open
O_durasova.pdfPrůběh obhajoby práce86,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14553

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.