Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBílková, Jitka
dc.contributor.authorMilotová, Radka
dc.contributor.refereeHečková, Petra
dc.date.accepted2014-05-27
dc.date.accessioned2015-03-25T09:45:36Z
dc.date.available2013-06-30cs
dc.date.available2015-03-25T09:45:36Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-04-10
dc.identifier58844
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/14561
dc.description.abstractPředmětem této diplomové práce je loutkové divadlo, které je dnes již tradiční formou divadelní zábavy. Cílem práce je vytvoření uceleného pohledu na velice dlouhou a významnou tradici loutkového divadla v jedné z nejvýznamnějších českých loutkářských velmocí, v Plzni. Jednotlivé kapitoly práce pojednávají o historii loutkářství v českých zemích, o vybraných loutkových divadlech, která působí či působila v Plzni, o nejvýznamnějších plzeňských loutkářských osobnostech a o odkazu města Plzně ke své loutkářské tradici.cs
dc.format100 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectloutkacs
dc.subjectloutkové divadlocs
dc.subjectloutkařstvícs
dc.subjectLoutkové divadlo Feriálních osadcs
dc.subjectDivadlo Alfacs
dc.subjectKarel Novákcs
dc.subjectJosef Skupacs
dc.subjectJiří Trnkacs
dc.subjectMuzeum loutekcs
dc.subjectSkupova Plzeňcs
dc.titleLoutky v Plznics
dc.title.alternativePuppets in Pilsenen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra filozofiecs
dc.thesis.degree-programHumanitní studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe subject of this thesis is the puppet theatre which is nowadays a traditional form of theatre entertainment. The main objective is to create a comprehensive view on the long and significant tradition of the puppet theatre in one of the most important Czech cities with puppet tradition: in Pilsen. Chapters of this thesis deal with the history of the puppetry, chosen puppet theatres, which perform or used to perform in Pilsen. This thesis also presents the most important puppet makers and personalities and the legacy of Pilsen to the puppetry tradition.en
dc.subject.translatedpuppeten
dc.subject.translatedpuppet theatreen
dc.subject.translatedpuppetryen
dc.subject.translatedPuppet theatre of Vacation campsen
dc.subject.translatedAlfa theatreen
dc.subject.translatedKarel Nováken
dc.subject.translatedJosef Skupaen
dc.subject.translatedJiří Trnkaen
dc.subject.translatedMuseum of puppetsen
dc.subject.translatedSkupa´s Pilsenen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Milotova.pdfPlný text práce3,29 MBAdobe PDFView/Open
milotova_bilkova.pdfPosudek vedoucího práce147,58 kBAdobe PDFView/Open
milotova_heckova.pdfPosudek oponenta práce202,02 kBAdobe PDFView/Open
O_milotova.pdfPrůběh obhajoby práce72,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14561

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.