Title: Idea obnovy církve v učení Mistra Jana Husa a jeho předchůdců
Other Titles: Idea of renewal of the Church in the teachings of Jan Hus and his predecessors
Authors: Mareš, Bohumil
Advisor: Demjančuková, Dagmar
Referee: Stark, Stanislav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14569
Keywords: křesťanská církev;Husovi předchůdci;kritika;reformní ideje;česká reformace;kněžský klér;kazatelská činnost;idea obnovy církve;dogmatické učení;kacířství
Keywords in different language: christian church;predecessors of John Hus;criticism;reformation ideas;czech reformation;clergy;evangelism;ideas of reformation of church;dogmatic teachings;heresy
Abstract: Předložené písemné zpracování je pokusem zprostředkovat nejmenovanému čtenáři z historického pohledu nejpodstatnější příčiny krize středověkého katolického aparátu, které vedly k následným kritickým reakcím prvních osobností rodícího se reformačního hnutí. Vypracovaná práce zároveň představuje snahu o sondu do samotného jádra protestantského učení a reformních ideologií předchůdců i současníků opravného hnutí pozdního středověku.
Abstract in different language: This publication is an attempt at mediating for the reader, from the historical point of view, the most fundamental causes of the crisis of the medieval Catholic apparatus, which led to the subsequent critical reactions by the first figures of the emerging Reformation Movement. At the same time, this publication presents an attempt at a probe into the inner core of the protestant teachings and reformation ideologies of the predecessors and contemporaries of the Reformation movement late middle ages.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Bohumil Mares.pdfPlný text práce1,46 MBAdobe PDFView/Open
mares_demjancukova.pdfPosudek vedoucího práce116,45 kBAdobe PDFView/Open
mares_stark.pdfPosudek oponenta práce125,29 kBAdobe PDFView/Open
O_mares.pdfPrůběh obhajoby práce100,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14569

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.