Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorEgerová, Dana
dc.contributor.authorŠusterová, Andrea
dc.contributor.refereeJiříčková, Lenka
dc.date.accepted2014-02-05
dc.date.accessioned2015-03-25T09:45:52Z
dc.date.available2013-06-01cs
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2013-12-06
dc.identifier55597
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/14598
dc.description.abstractPředložená diplomová práce se zabývá vzděláváním a rozvojem lidských zdrojů ve společnosti Lear Corporation Czech Republic s. r. o. v závodě v Ostrově u Stříbra. Jejím cílem je analýza a zhodnocení současného systému vzdělávání a rozvoje v tomto závodě, na které navazují návrhy a doporučení, která jsou podstatná pro zvýšení efektivity celého tohoto systému. Nedílnou součástí této práce je dotazníkové šetření k ohodnocení systému vzdělávání mezi 100 zaměstnanců. Součástí hodnocení práce je také zpracovaná SWOT analýza, ze které se také vychází při zpracování doporučení a návrhů.cs
dc.format112 s. (134 103 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvzdělávání a rozvoj zaměstnancůcs
dc.subjectlidské zdrojecs
dc.subjectsystematické vzdělávání zaměstnancůcs
dc.subjectvzdělávací procescs
dc.titleVzdělávání a rozvoj lidských zdrojů v organizacics
dc.title.alternativeTraining and development of the human resources in an organizationen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra financí a účetnictvícs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.embargo2112-12-06
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe submitted thesis deals with education and development of human resources of the Company Lear Corporation Czech Republic s. r. o. in its production plant in Ostrov u Stribra. Its goal is the analysis and evaluation of the current education and development system in this factory. Also it includes proposals and recommendations which are crucial for increasing the effectiveness of the whole system. An indivisible part of this thesis is a survey carried out of 100 employees for the purpose of evaluation of the system. Part of the evaluation is a completed SWOT analysis which serves also as a base for creating recommendations and proposals.en
dc.subject.translatedtraining and developmenten
dc.subject.translatedhuman resourcesen
dc.subject.translatedsystematical training of employeesen
dc.subject.translatededucational processen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
nezverejnovani Susterova.PDFPlný text práce42 kBAdobe PDFView/Open
pv susterova.PDFPosudek vedoucího práce670,38 kBAdobe PDFView/Open
op Susterova.PDFPosudek oponenta práce371,23 kBAdobe PDFView/Open
susterova.PDFPrůběh obhajoby práce205,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14598

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.