Title: Sociální systémy - komparace ve vybraných zemích
Other Titles: Social systems - comparison of selected countries
Authors: Novotná, Aneta
Advisor: Hejduková, Pavlína
Referee: Bárková, Dana
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14604
Keywords: sociální systém;sociální politika;státní sociální podpora;hmotná nouze;sociální pojištění
Keywords in different language: social system;social policy;social support;material poverty;social insurance
Abstract: Tématem diplomové práce je Sociální systémy komparace ve vybraných zemích. Práce se skládá ze dvou částí: teoretické a praktické. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení základních pojmů sociálního systému pro lepší pochopení řešené problematiky. V praktické části jsou analyzovány sociální systémy České republiky, Slovenska a Německa. Analýza je následně komparována zejména z pohledu poskytovaných dávek pro rodiny s dětmi. V závěru jsou shrnuty a zhodnoceny výsledky komparace.
Abstract in different language: The theme of this graduation thesis is Social systems - comparison of selected countries. The work consists of two parts: theoretical and practical. The theoretical part focuses on explanation of the basic concepts of the social system for a better understanding of this problem. The practical part analyzes the social systems of the Czech Republic, Slovakia and Germany. Then the analysis is compared mainly in terms of benefits for families with children. In conclusion the results of the comparison are summarized and evaluated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diploma prace, Aneta Novotna, 2014.pdfPlný text práce1,54 MBAdobe PDFView/Open
pvnovotna.pdfPosudek vedoucího práce704,36 kBAdobe PDFView/Open
novotnaaneta.pdfPosudek oponenta práce495,7 kBAdobe PDFView/Open
onovotnaa.PDFPrůběh obhajoby práce686,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14604

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.