Title: Benefity v rámci společnosti Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o.
Other Titles: Benefits within the company Panasonic AVC Networks Czech, Inc.
Authors: Bicanová, Petra
Advisor: Červený, Josef
Referee: Součková, Radka
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14617
Keywords: zaměstnanecké benefity;náklady;daň z příjmu;osvobození od daně;daňová výhoda
Keywords in different language: employee benefits;cost;income tax;tax exemptions;tax benefit
Abstract: Předložená diplomová práce je zaměřena na analýzu benefitního programu společnosti Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. Po formální stránce je práce rozdělena do šesti samostatných kapitol. Teoretická část je věnována charakteristice zaměstnaneckých benefitů, která se z velké části zabývá daňovou problematikou jednotlivých benefitů. V praktické části je představena společnost a zhodnocen vývoj finančního stavu společnosti za posledních pět let. Velká část je věnována posouzení současného stavu poskytování benefitů ve společnosti. Dále je v praktické práci vyčíslen a analyzován finanční dopad vyplácení benefitů zaměstnancům pro společnost. Poté následuje zhodnocení efektivity poskytovaných zaměstnaneckých benefitů a celého benefitního programu. V závěru praktické části jsou navrhnuta určitá doporučení vedoucí k optimalizaci benefitního programu.
Abstract in different language: This graduation thesis is focused on analysis of Panasonic AVC Networks Czech, Ltd. employee benefit system. The content consists of 6 parts, theoretical as well as practical. The theoretical part concerns the characteristics of employee benefits, where the focus is mainly on the tax issues connected with these benefits. The practical part of this research introduces Panasonic AVC Networks Czech, Ltd. Parallely, this part contains the financial analysis of the company during the past 5 years and its actual employee benefit structure. The following analysis focuses on the financial impact of the company employee benefit system, employee benefit efficiency and the employee benefit system as a whole. The final part points out specific ideas in order to optimize the employee benefit system.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP BICANOVA.pdfPlný text práce1,53 MBAdobe PDFView/Open
pvbicanova.pdfPosudek vedoucího práce597,05 kBAdobe PDFView/Open
bicanova.pdfPosudek oponenta práce650,36 kBAdobe PDFView/Open
obicanova.PDFPrůběh obhajoby práce823,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14617

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.