Title: Finanční analýza účetních závěrek firmy KESSL spol. s r. o. Karlovy Vary za období 2003 - 2013
Other Titles: Financial Analysis of Financial Statements of KESSL Ltd. Karlovy Vary for the Period 2003 - 2013
Authors: Pohořal, Miroslav
Advisor: Krechovská, Michaela
Referee: Součková, Radka
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14639
Keywords: finanční analýza;horizontální a vertikální analýza;poměrové ukazatele;DuPont;index IN05;Kralicekův rychlý test
Keywords in different language: financial analysis;horizontal and vertical analysis;ratio indicators;DuPont;index IN05;Kralicek quicktest
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na provedení finanční analýzy účetních závěrek firmy KESSL spol. s r.o. Karlovy Vary za období 2003 - 2013. V prvních čtyřech kapitolách je definována finanční analýza, její uživatelé, zdroje informací a používané metody. Následuje představení společnosti a analýza jejího podnikatelského prostředí. V dalších kapitolách je provedena finanční analýza společnosti za období 2003 - 2013. Současně bylo provedeno porovnání se dvěma konkurenčními podniky. Závěrečné kapitoly jsou věnovány definování silných a slabých stránek společnosti a návrhu zlepšujících opatření.
Abstract in different language: Thesis is focused on a financial analysis of financial statements of the company KESSL Ltd. Karlovy Vary for the period 2003 - 2013. Financial analysis, its users, information sources and methods, are defined in the first four chapters. In the following chapters is the company introduced and business environment is analyzed. Financial analysis for the period 2003 - 2013 is elaborated in the following chapters. At the same time, the company was compared with two competing enterprises. The final chapters are dedicated to define the strengths and weaknesses of the company and the improvement suggestions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
K12N0135P_Miroslav_Pohoral_DP.pdfPlný text práce2,6 MBAdobe PDFView/Open
pvpohoral.PDFPosudek vedoucího práce1,85 MBAdobe PDFView/Open
pohoral.pdfPosudek oponenta práce608,35 kBAdobe PDFView/Open
opohoral.PDFPrůběh obhajoby práce737,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14639

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.