Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHinke, Jana
dc.contributor.authorMachová, Šárka
dc.contributor.refereeBabková, Zdeňka
dc.date.accepted2014-06-04
dc.date.accessioned2015-03-25T09:46:06Z-
dc.date.available2013-10-25cs
dc.date.available2015-03-25T09:46:06Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-04-25
dc.identifier57989
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/14640
dc.description.abstractTato práce se zabývá problematikou leasingového financování z pohledu účetních a daňových aspektů. Pozornost je nejprve zaměřena na podstatu leasingu, historický vývoj až po současný stav leasingového trhu v ČR. V práci je též vysvětlena podstata účetních operací, daňových dopadů a různé možnosti ukončení leasingového vztahu. Následně jsou v praktické části tyto teoretické poznatky aplikovány na analyzované leasingové smlouvě uzavřené mezi nájemcem a pronajímatelem. Cílem práce je zanalyzovat jednotlivá ukončení leasingového vztahu a vybrat ze zmíněných možností nejlepší variantu ukončení leasingové smlouvy.cs
dc.format92 s. (150 376 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectfinanční leasingcs
dc.subjectúčetní a daňové aspektycs
dc.subjectukončení leasingové smlouvycs
dc.subjectvýběr nejlepšího ukončení leasingucs
dc.titleAnalýza finančního leasingu v účetních systémechcs
dc.title.alternativeAnalysis of financial leasing in accounting systemsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra financí a účetnictvícs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis work deals with issues leasing financing in the view of financial and tax aspects. First the attention is foused on to the substance of the lease, the historical development up to the present state of the leasing market in our country. The work also explaines the nature of accounting operations and various ending of the leasing. Consequently, in practical part this theoretical knowledge is applied to the analyse leasing agreement between a tenant and a landlord. The aim is to choose the best option variant of the mentioned termination of the leasing contract.en
dc.subject.translatedfinancial leasingen
dc.subject.translatedaccounting and tax aspectsen
dc.subject.translatedtermination of lease contractsen
dc.subject.translatedselecting the best end leasingen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Sarka Machova.pdfPlný text práce4,31 MBAdobe PDFView/Open
pvmachova.pdfPosudek vedoucího práce541,38 kBAdobe PDFView/Open
machova.pdfPosudek oponenta práce512,47 kBAdobe PDFView/Open
omachova.PDFPrůběh obhajoby práce673,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14640

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.