Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorČervený, Josef
dc.contributor.authorStodolová, Lenka
dc.contributor.refereeBárková, Dana
dc.date.accepted2014-06-05
dc.date.accessioned2015-03-25T09:46:06Z-
dc.date.available2013-10-25cs
dc.date.available2015-03-25T09:46:06Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-04-25
dc.identifier58111
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/14641
dc.description.abstractPředložená diplomová práce je zaměřena na controllingové aktivity v oblasti nákladů a zásob ve společnosti Kdynium a. s. Celá diplomová práce je pomyslně rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je vymezen samotný pojem controlling, jeho cíle, funkce, úlohy a analýzy controllingu, definovány náklady, kalkulace a také představen controlling zásob. Praktická část práce se zabývá charakteristikou společnosti Kdynium a. s., její finanční analýzou, SWOT analýzou a analýzou současných controllingových aktivit zaměřených na náklady a zásoby v této společnosti. Při jednotlivých analýzách bylo zvoleno časové období let 2008 - 2013. V závěru praktické části je zhodnocena efektivita controllingových aktivit ve společnosti a jsou navržena možná zlepšení a opatření, která by měla zvýšit efektivitu celého controllingu ve společnosti Kdynium a. s.cs
dc.format128 s. (188 458 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectcontrollingcs
dc.subjectnákladycs
dc.subjectkalkulacecs
dc.subjectinformační systémcs
dc.subjectzásobycs
dc.titleControlling nákladů a zásob ve zvoleném podnikucs
dc.title.alternativeThe controlling of costs and supplies in the selected companyen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra financí a účetnictvícs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis focuses on the controlling activities within the costs and supplies areas in Kdynium a. s. The thesis has two parts theoretical part and practical part. The theoretical part includes an explanation of the term controlling, its aims, functions, focus and analysis of controlling, it also defines the terms costs, calculations and contolling of supplies. The practical part deals with the attributes of Kdynium a. s., its financial analysis, SWOT analysis and it analyses the current controlling activities focusing on costs and supplies of the company. The time span for the analyses was between 2008 and 2013. In conclusion, the effectivity of the controlling activities is evaluated and the thesis suggests possible improvemets and measurements to increase the effectivity of the controlling as a whole in Kdynium a.s.en
dc.subject.translatedcontrollingen
dc.subject.translatedcostsen
dc.subject.translatedcalculationsen
dc.subject.translatedinformation systemsen
dc.subject.translatedsuppliesen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Stodolova 2014.pdfPlný text práce2,93 MBAdobe PDFView/Open
pvstodolova.pdfPosudek vedoucího práce598,48 kBAdobe PDFView/Open
stodolova.pdfPosudek oponenta práce577,92 kBAdobe PDFView/Open
ostodolova.PDFPrůběh obhajoby práce674,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14641

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.