Title: Controlling pohledávek
Other Titles: Controlling of receivables
Authors: Stránská, Martina
Advisor: Hinke, Jana
Referee: Šimek, Bohuslav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14642
Keywords: pohledávky;controlling pohledávek;monitoring;řízení
Keywords in different language: receivables;controlling of receivables;monitoring;management
Abstract: Předložená diplomová práce se věnuje problematice controllingu pohledávek, zejména se pak zaměřuje na správu a řízení ve vybraném podniku. Hlavním cílem práce bylo definovat pohledávky, popsat jejich klasifikaci, způsoby účtování, odepisování a vykazování, popsat controllingové aktivity v oblasti pohledávek a následně zhodnotit vývoj na konkrétním podniku. Na základě provedeného rozboru odběratelů, pohledávek a controllingových aktivit v podniku byly zjištěny nedostatky. Následně byla navržena opatření vedoucí k odstranění těchto nedostatků a zlepšení stavu v oblasti controllingu pohledávek.
Abstract in different language: This graduate thesis deals with problems of topic of receivables, and is particularly focused on monitoring and management in the selected company. The main aim of this thesis was to define receivables, describe their classification, options of accounting, amortization and record keeping, to describe activities of controlling in area the of receivables and then to evaluate progress in the selected company. On the basis of analysis of purchasers, receivables and company´s controlling activities were some gaps were found out. After that some suggestions were described, which should eliminate these gaps and improve situation in the area of controlling receivables.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - STRANSKA Martina.pdfPlný text práce1,47 MBAdobe PDFView/Open
pvstranska.pdfPosudek vedoucího práce549,42 kBAdobe PDFView/Open
stranska.pdfPosudek oponenta práce685,39 kBAdobe PDFView/Open
ostranska.PDFPrůběh obhajoby práce781,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14642

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.