Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBrandner, Marek
dc.contributor.authorTuma, Jaroslav
dc.contributor.refereeEgermaier, Jiří
dc.date.accepted2014-09-10
dc.date.accessioned2015-03-25T09:46:25Z
dc.date.available2013-10-01cs
dc.date.available2015-03-25T09:46:25Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-08-15
dc.identifier58906
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/14670
dc.description.abstractTato práce se zabývá numerickými metodami pro řešení difuzní a advekčně-difuzní rovnice. Problémy toho typu jsou zásadní v mnoha modelech mechaniky tekutin, ale i dalších fyzikálních fenoménů. Pro diskretizaci úlohy jsou použity metoda konečných diferencí a metoda konečných prvků. Zabýváme se iteračními metodami pro řešení soustav lineárních algebraických rovnic vzniklých při použití těchto metod. Na závěr je předvedena metoda výpočtu řešení advekčně-difuzní rovnice založená na převedení rovnice na hyperbolickou soustavu parciálních diferenciálních rovnic.cs
dc.format47 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectefektivní numerické metody pro řešení advectivně-difúzní rovnicecs
dc.titleEfektivní numerické metody řešení advekčně-difuzní rovnicecs
dc.title.alternativeEfficient numerical methods for solution of advection-diffusion equationen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.description.departmentKatedra matematikycs
dc.thesis.degree-programAplikované vědy a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis work deals with methods for solution of advection-diffusion equation. Those problems arise in several models of flows, but also in other physical phenomena. For discretization there is used finite differences method and finite elements method. This work also focuses on iterative method for solution of resulting system of linear algebraic equations. Finally, there is shown method for solution of advection-diffusion equation based on transformation into hyperbolic system of partial differential equations.en
dc.subject.translatedefficient numerical methods for solution of advection-diffusion equationen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prace.pdfPlný text práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
PV-Tuma.pdfPosudek vedoucího práce144,45 kBAdobe PDFView/Open
PO-Tuma.pdfPosudek oponenta práce141,35 kBAdobe PDFView/Open
P-Tuma.pdfPrůběh obhajoby práce34,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14670

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.