Title: Komparace právního postavení Policie České republiky a obecní policie
Other Titles: Comparison of the legal status of the Police of the Czech Republic and municipal police
Authors: Čižmárová, Kateřina
Advisor: Louda, Tomáš
Referee: Lego, Jan
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14677
Keywords: Policie České republiky;obecní policie;policejní dualita;community policing;spolupráce při zajišťování bezpečnosti;policie v zemích EU.
Keywords in different language: Police of the Czech Republic;municipal police;police duality;community policing;cooperation in ensuring the security;police in countries of the EU.
Abstract: Práce se zabývá právním postavením Policie České republiky a obecní policie, jejím vývojem a analýzou jednotlivých oblastí, je doplněna o rozbor pojmu community policing, nastíněny jsou druhy spolupráce při zajišťování bezpečnosti, zařazen je exkurz do policejní činnosti v zemích EU a je ukončena úvahami nad efektivností policejní duality a možnostmi jejího řešení.
Abstract in different language: The thesis deals with the legal status of the Police of the Czech Republic and the municipal police, its development and the analysis of individual areas, is complemented by an analysis of the concept of community policing, outlined the kinds of cooperation in ensuring the security, the placed is an excursion into the police activities in the countries of the EU and is terminated by considerations of efficiency of the police duality and possibilities of its solution.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Komparace_pravniho_postaveni_Policie_Ceske_republiky_a_obecni policie_Katerina_Cizmarova_2013.pdfPlný text práce1,57 MBAdobe PDFView/Open
Cernotova - VP.pdfPosudek vedoucího práce601,77 kBAdobe PDFView/Open
Cizmarova - OP.pdfPosudek oponenta práce619,88 kBAdobe PDFView/Open
Cizmarova - PR.pdfPrůběh obhajoby práce299,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14677

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.