Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMatušková, Alena
dc.contributor.authorBeranová, Zdeňka
dc.date.accepted2014-08-25
dc.date.accessioned2015-03-25T09:46:49Z-
dc.date.available2012-06-22cs
dc.date.available2015-03-25T09:46:49Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-04-15
dc.identifier52922
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/14696
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá procesem stárnutí v krajích ČR v období 1991-2012 a vybranými dopady, které s sebou demografické stárnutí přináší. V práci je proces stárnutí hodnocen pomocí indexu stáří, průměrného věku, hrubé míry porodnosti a hrubé míry úmrtnosti. Tyto sledované ukazatele jsou v jednotlivých krajích porovnány s Českou republikou. Vybrané dopady demografického stárnutí jsou hodnoceny na základě indexu ekonomického zatížení a zjištění kapacity lůžek v domovech pro seniory, dále jsou metodou kompilace některé dopady definovány.cs
dc.format55 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectstárnutí populacecs
dc.subjectvěková strukturacs
dc.subjectindex stářícs
dc.subjectprůměrný věkcs
dc.subjecthrubá míra porodnostics
dc.subjecthrubá míra úmrtnostics
dc.subjectindex ekonomického zatíženícs
dc.subjectdomovy pro seniorycs
dc.titleStárnutí populace v České republicecs
dc.title.alternativeThe ageing process of Czech republic populationen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentCentrum biologie, geověd a envigogikycs
dc.thesis.degree-programPřírodovědná studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis deals with the process of ageing in the regions of the Czech Republic for the period 1991-2012 and with the further selected impacts that demographical ageing brings. The process of ageing is evaluated by index of ageing, median age, crude birth rate and crude death rate. The values of these indicators for each region are compared with the values of the Czech Republic. The evaluation of the selected impacts of demographical ageing is based on the index of economic dependency and on the number of beds in retirement homes. The method of compilation determines some other impacts.en
dc.subject.translatedageing of populationen
dc.subject.translatedage structureen
dc.subject.translatedindex of ageingen
dc.subject.translatedmedian ageen
dc.subject.translatedcrude birth rateen
dc.subject.translatedcrude death rateen
dc.subject.translatedindex of economic dependencyen
dc.subject.translatedretirement homesen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Beranova_Z.pdfPlný text práce2,57 MBAdobe PDFView/Open
Beranova V.pdfPosudek vedoucího práce498,44 kBAdobe PDFView/Open
Beranova O.pdfPosudek oponenta práce806,69 kBAdobe PDFView/Open
beranova p.pdfPrůběh obhajoby práce227,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14696

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.