Title: Sinice a řasy zatopených lomů v okolí Štěnovic
Other Titles: Cyanobacteria and algae of flooded quarries near Štěnovice
Authors: Havránková, Michaela
Advisor: Kaufnerová, Veronika
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14697
Keywords: zatopené lomy;Štěnovice;řasy;druhová diverzita;sezónní dynamika;sinice
Keywords in different language: flooded quarries;Štěnovice;algae;species diversity;seasonal dynamics;cyonobacteria
Abstract: Tato bakalářská práce se zaměřuje na studium řasové a sinicové flóry na dvou zatopených lomech v blízkosti města Štěnovice, které se nachází v západních Čechách. Cíle práce byly zmapování řasové a sinicové flóry s ohledem na sezónní dynamiku, zaznamenání chemicko-fyzikálních parametrů povrchové vody na studovaných lomech a porovnání zkoumaných lokalit s podobnými lokalitami v ČR i mimo ni. Všechna nasbíraná data, výsledky výzkumu a druhový soupis jsou uvedeny v této práci.
Abstract in different language: This bachelor´s thesis focuses on the study of algal and cyanobacterial flora in two flooded quarries near the town Štěnovice, which is located in Western Bohemia. Objectives of this study was to map the algal and cyanobacterial flora considering to seasonal dynamics. Detection physico-chemical parameters of surface water on the studied quarries. Compering this location with similar locations . This thesis includes all collected data, the results of research and a list of founded algae.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Havrankova.pdfPlný text práce3,59 MBAdobe PDFView/Open
havrankova v.pdfPosudek vedoucího práce1,27 MBAdobe PDFView/Open
HAVRANKOVA_O.pdfPosudek oponenta práce854,23 kBAdobe PDFView/Open
havrankova p.pdfPrůběh obhajoby práce168,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14697

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.