Title: HIV/AIDS v pobaltských zemích: komaparativní analýza časoprostorového šíření HIV
Other Titles: HIV/AIDS in the Baltic states: comparative analysis of the time-space diffusion of HIV
Authors: Šimková, Alžběta
Advisor: Preis, Jiří
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14703
Keywords: HIV;AIDS;Estonsko;pobaltské státy;IDU
Keywords in different language: HIV;AIDS;Estonia;Baltic states;IDU
Abstract: Název práce je HIV/AIDS v pobaltských zemích: komparativní analýza časoprostorového šíření HIV. Práce se zabývá analýzou časoprostorového šíření HIV v Estonsku, Lotyšsku a Litvě. Předkládá vývoj epidemie HIV/AIDS v pobaltských státech znázorněním dostupných dat v jednotlivých kartodiagramech, které jsou stěžejní pro tuto práci. Ze studie vyplynulo, že největší rozšíření HIV/AIDS je v Estonsku a také, že nejvíce lidí HIV pozitivních v pobaltských státech jsou intravenózními uživateli drog.
Abstract in different language: The title of my work is HIV/AIDS in Baltic states: Comparative analysis of HIV spread in time and area. The aim of this thesis is to analyse spatio-temporal spread of HIV in Estonia, Latvia and Lithuania. It presents the evolution of the HIV/AIDS epidemic in Baltic states by illustrating available data in themic maps. The study implies that the biggest spread of HIV/AIDS is in Estonia and most HIV-positive people in Baltic states are intravenous drug users.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Alzbeta_Simkova_bakalarska_prace.pdfPlný text práce1,48 MBAdobe PDFView/Open
simkova V.pdfPosudek vedoucího práce694,47 kBAdobe PDFView/Open
simkova O.pdfPosudek oponenta práce1,58 MBAdobe PDFView/Open
simkova p.pdfPrůběh obhajoby práce132,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14703

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.