Title: Vývoj vesnice Starý Klíčov od 19. století do současnosti
Other Titles: The development of the village Starý Klíčov since 19 century to the present
Authors: Konopíková, Alena
Advisor: Novotná, Marie
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14704
Keywords: Starý Klíčov;obyvatelstvo;sídlo;struktura;vývoj;venkov
Keywords in different language: Starý Klíčov;population;settlement;structure;development;country
Abstract: Hlavním tématem bakalářské práce je zhodnotit a postihnout, jak se změnilo venkovské sídlo Starý Klíčov od 19. století do současnosti. Práce obsahuje zhodnocení vývoje obyvatelstva, strukturu obyvatelstva a její změny, prostorového růstu sídla, zhodnocení funkcí sídla a nastínění možné perspektivy pro rozvoj sídla.
Abstract in different language: The purpose of the Bachelor Thesis is to evaluate and to capture how the village settlement Starý Klíčov has changet since the 19th century. The Thesis encompasses the population changes characterisation, population structure and its changes, the sprawl of the village, the fiction of the country and possible prospect of village development and growth.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KONOPIKOVA ALENA-Bakalarska prace- Zapadoceska univerzita v Plzni.pdfPlný text práce4,07 MBAdobe PDFView/Open
Konopikova V.pdfPosudek vedoucího práce708,48 kBAdobe PDFView/Open
Konopikova O.pdfPosudek oponenta práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
Konopikova P.pdfPrůběh obhajoby práce231,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14704

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.