Title: Vztah mezi úkrytovou kapacitou vodních toků a populační ekologií raka kamenáče
Other Titles: Conectivity between a capacity of shelters in streams and a population ecology of stone crayfish
Authors: Hachová, Jana
Advisor: Vlach, Pavel
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14712
Keywords: rak kamenáč;Austropotamobius torrentium;úkryt;preference
Keywords in different language: stone crayfish;Austropotamobius torrentium;shelter;preferences
Abstract: Cílem práce bylo zjistit, zda raci kamenáči o různých délkách preferují určitý typ stanoviště a zda se jejich preference liší v závislosti na toku či sezóně. Odchyt byl prováděn na desetimetrových úsecích 5 toků, kdy bylo pokaždé prohledáváno minimálně 20 úkrytů. Získané údaje byly vyhodnocovány pomocí statistického balíku NCSS. Výzkum probíhal na 5 lokalitách na jižním Plzeňsku a Rokycansku v červenci, srpnu a říjnu roku 2013. U odchycených raků byla změřena jejich délka a parametry (průměr kamene, hloubka) jejich úkrytu.
Abstract in different language: The purpose was to determine if stone crayfishes with diference lenght prefers some specific type of habitat and if their preferences are dependent on the stream or on the season. Stone crayfishes were caught manually within 10 m of the lenght of a stream. There were searched at least 20 potential shelters. All obtained data were then evaluated using the statistical package NCSS. The research was conducted at five locations on the south of Pilsen and Rokycansko in July, August and October 2013. At the caught stone crayfishes were measured a length and parameters (diameter of stone, depth) of their hiding place.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hachova Jana - bakalarska prace.pdfPlný text práce2,68 MBAdobe PDFView/Open
hachova v.pdfPosudek vedoucího práce875,05 kBAdobe PDFView/Open
hachova o.pdfPosudek oponenta práce527,86 kBAdobe PDFView/Open
hachova p.pdfPrůběh obhajoby práce159,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14712

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.