Title: Analýza funkčních vlastností podzemních orgánů Plantago lanceolata
Other Titles: Functional traits analysis of Plantago lanceolata belowground organs
Authors: Vlk, Lukáš
Advisor: Pecháčková, Sylvie
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14713
Keywords: funkční znaky;funkční vlastnosti;výsypka;Chlumčany;kořeny;architektonická analýza;odběr kořenů;Plantago lanceolata;geobotanika;ekologie
Keywords in different language: functional traits;Chlumčany;roots;plant roots;architectural analysis;root extraction;geobotany;ecology;Plantago lanceolata
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá funkčními znaky a architektonickou analýzou sedmnácti rostlinami Plantago lanceolata. Vzorky byly odebrány na lokalitě výsypky poblíž Chlumčan u Přeštic, asi 17 km jihozápadně od Plzně. Hlavním cílem výzkumu bylo srovnání rostlin rostoucích v holé části a rostlin v hustě zarostlé části lokality. Bylo změřeno celkem 16 funkčních vlastností a 4 architektonické znaky. V práci byla diskutována důležitost vybraných znaků.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with functional traits and architectural analysis of 17 Plantago lanceolata plants. Specimen were excavated on locality near Chlumčany u Přeštic nearby old clay mine about 17 km southwest of Pilsen. Main focus of research was comparison of plants growing in bare soil and plants growing in dense vegetation. Total of 16 functional and 4 architectural characteristics were measured. Significance of selected functional traits was discussed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Analyza korenoveho systemu Plantago lanceolata - Lukas Vlk.pdfPlný text práce2,65 MBAdobe PDFView/Open
Vlk V.pdfPosudek vedoucího práce877,98 kBAdobe PDFView/Open
Vlk O.pdfPosudek oponenta práce726,63 kBAdobe PDFView/Open
Vlk P.pdfPrůběh obhajoby práce174,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14713

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.