Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorStacke, Václav
dc.contributor.authorVyrobik, Tomáš
dc.date.accepted2014-08-25
dc.date.accessioned2015-03-25T09:47:00Z
dc.date.available2013-06-10cs
dc.date.available2015-03-25T09:47:00Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-07-31
dc.identifier59147
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/14714
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá rozšiřováním strže ležící mezi městem Stříbro a městem Kladruby. Tato strž je zajímavá tím, že se nachází mezi zemědělsky obhospodařovanými pozemky. Za její aktivitu nemohou jen lidské změny v krajině, ale i přívalové deště. Ty mohou za její recentní činnost. V posledních letech je strž nejaktivnější v místech s největším sklonem. Strž byla podrobena dendrogeomorfologickému výzkumu, který pomohl popsat probíhající změny v její aktivitě. K doplnění časových údajů byla využita metoda dendrochronologie. Výsledky byly zpracovávány a prezentovány pomocí programu ArcGIS for desktop (verze 10.2).cs
dc.format46 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectdendrochronologiecs
dc.subjectdendrogeomorfologiecs
dc.subjectstržcs
dc.subjecterozecs
dc.subjectvodní erozecs
dc.subjectsvahovitý teréncs
dc.subjectstržová aktivitacs
dc.subjectStříbrská pahorkatinacs
dc.subjectgeomorfologiecs
dc.titleRecentní stržová aktivita ve Stříbrské pahorkatiněcs
dc.title.alternativeAnalysis of recent and present-day gully activity in Stříbrská pahorkatinaen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentCentrum biologie, geověd a envigogikycs
dc.thesis.degree-programPřírodovědná studiacs
dc.description.resultNeobhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedBachelor thesis deals with widening of a gully lying between Stribro and Kladruby. This gully is interesting by being placed between agricultural lands. Not only human changes of surface is responsible for its activity, but also storm rainfalls. These had caused its recent activity, as well. The recent gully activity correlates with high slope value. The gully was examined in a dendrogeomorphology research, which has helped to describe ongoing changes in its activity. Dendrochronology enrich them with time data. The results were processed and presented by an ArcGIS for desktop (version 10.2) programme.gramme.en
dc.subject.translateddendrochronologyen
dc.subject.translateddendrogeomorphologyen
dc.subject.translatedgullyen
dc.subject.translatederosionen
dc.subject.translatedwater erosionen
dc.subject.translatedsloping soil surfaceen
dc.subject.translatedstržová aktivitaen
dc.subject.translatedStříbrská pahorkatinaen
dc.subject.translatedgeomorphologyen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Vyrobik_Tomas.pdfPlný text práce2,25 MBAdobe PDFView/Open
vyrobik v.pdfPosudek vedoucího práce871,94 kBAdobe PDFView/Open
vyrobik o.pdfPosudek oponenta práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
vyrobik p.pdfPrůběh obhajoby práce109,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14714

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.