Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorChocholoušková, Zdeňka
dc.contributor.authorŠnebergerová, Markéta
dc.date.accepted2014-08-28
dc.date.accessioned2015-03-25T09:47:00Z
dc.date.available2013-06-10cs
dc.date.available2015-03-25T09:47:00Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-04-15
dc.identifier59148
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/14715
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena na mapování ruderální flóry a zmapování invazních druhů v městském obvodu Plzeň 4 Červený Hrádek. Byly studovány mapové listy Plzeň 6-4/3 a Plzeň 6-4/4. Obě sledovaná území měly rozlohu 1000 x 1250 m. Soupis rostlin byl vytvořen z obou území a obsahuje 200 rostlinných druhů. Nejčastějšími druhy byly např. řebříček obecný (Achillea millefolium), břečťan popínavý (Hedera helix), hluchavka nachová (Lamium purpureum), borovice lesní (Pinus sylvestris), sedmikráska obecná (Bellis perennis) nebo jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata). Všechny nalezené druhy byly analyzovány z hlediska původu, životních forem, životních strategií a ekologických nároků (světlo, teplo, vlhkost). Na mapovaných lokalitách bylo nalezeno 11 invazních druhů, přičemž k nejpočetnějším patřily: netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora), turan roční (Erigenon annuus) nebo škumpa orobincová (Rhus hirta).cs
dc.format44 s., 12 s. přílohcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmapování flórycs
dc.subjectruderální flóracs
dc.subjectinvazní druhycs
dc.subjectmapové listycs
dc.subjectPlzeň - Červený Hrádekcs
dc.titleMapování ruderální flóry v Plzni Červeném Hrádku, mapové listy: Plzeň 6-4/3 a Plzeň 6-4/4cs
dc.title.alternativeMapping of ruderal Flora in Plzeň city (Červený Hrádek), map grids: Plzeň 6-4/3 a Plzeň 6-4/4en
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentCentrum biologie, geověd a envigogikycs
dc.thesis.degree-programPřírodovědná studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor work deals with the mapping of ruderal flora with mapping to invasive species in the district Plzeň 4 Červený Hrádek. The map grids Plzeň 6-4/3 and Plzeň 6-4/4 we specifically studied. Each monitored area had 1000 x 1250 m. The species list was obtained from both monitored areas and it contains 200 plant species. The most common species were as Achillea millefolium, Hedera helix, Lamium purpureum, Pinus sylvestris, Bellis perennis and Plantago lanceolata. All found species are analyzed in terms of origin, life forms, life strategies and environmental claims (light, temperature, humidity). In studied area we found 11 invasive species, the most numerous were Impatiens parviflora, Erigenon annuus and Rhus hirta.en
dc.subject.translatedmapping of floraen
dc.subject.translatedruderal floraen
dc.subject.translatedinvasive speciesen
dc.subject.translatedmap listsen
dc.subject.translatedPlzeň - Červený Hrádeken
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marketa Snebergerova _ komplet bakalarska prace pdf.pdfPlný text práce2,48 MBAdobe PDFView/Open
snebergerova v.pdfPosudek vedoucího práce543,46 kBAdobe PDFView/Open
snebergerova o.pdfPosudek oponenta práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
snebergerova p.pdfPrůběh obhajoby práce178,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14715

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.