Title: Student jako člen ošetřovatelského týmu v průběhu praxe
Other Titles: Student as a member of the nursing team during practice
Authors: Švidraňová, Silvia
Advisor: Baxa, Josef
Referee: Jandíková, Zuzana
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14722
Keywords: Ošetřovatelský tým;týmová spolupráce;profesionalizace;kompetence;supervize
Keywords in different language: Nursing team;teamwork;professionalization;competence;supervision
Abstract: Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část pojednává o tom, co si představit pod pojmem tým a týmová spolupráce, jak takový tým má vypadat, co jednotlivé členy týmu spojuje, jak vzniklá atmosféra ovlivňuje jednotlivé členy a co studentům napomáhá zařadit se do týmů. Praktická část je zaměřena na pohled studenta ošetřovatelství a všeobecných sester na vykonávání ošetřovatelské praxe a na aspekty ovlivňující spokojenost studentů s ošetřovatelskou praxí.
Abstract in different language: The bachelor is divided into two parts: theoretical and practical. Theoretical part deals with meaning of team cooperation, the concept of team and teamwork, how should team look like, what connects individual team members, how the atmosphere works upon the individual members and what helps to integrate each member into the team. The practical part is focused on view nursing students and nurses to carry out nursing practice and aspects affecting student satisfaction with nursing practice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
definitivni verze.pdfPlný text práce635,33 kBAdobe PDFView/Open
Svidranova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce507,51 kBAdobe PDFView/Open
Svidranova_oponent.pdfPosudek oponenta práce987,21 kBAdobe PDFView/Open
Svidranova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce710,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14722

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.