Title: Komunikační dovednosti v ošetřovatelské péči
Other Titles: Communication Skills in the Nursing Care
Authors: Gašperíková, Nikola
Advisor: Kroupová, Lenka
Referee: Layerová, Helena
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14747
Keywords: komunikace;komunikační dovednosti;všeobecná sestra;pacient;ošetřovatelská péče
Keywords in different language: communication;communication ability;nurse;patient;nursing care
Abstract: Tato bakalářská práce shrnuje a zkoumá poznatky z oblasti komunikačních dovedností všeobecných sester v ošetřovatelské péči. Práce je rozdělena na dvě základní části. Teoretická část popisuje úvod do komunikace, základní dělení komunikace a zaměřuje se na komunikaci v ošetřovatelské péči. Dále se věnuje komunikaci s pacientem se specifickými potřebami a s pacientem se zdravotním postižením. Praktická část práce zkoumá úroveň komunikačních dovedností všeobecných sester v ošetřovatelské péči.
Abstract in different language: This is a brief thesis description, without any description and used methods, but with result. This bachelor thesis sums and probes findings of the domain of communication ability of nurses in nursing care. Thesis is divided in two basic sections. Theoretical section describes introduction to communication, basic dividing of communication and it is focussing on the communication in nursing care. Along this, it inscribes communication with patient with specific needs and with patient with physical disability. Practical section probes level of communication ability of nurses in nursing care.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Komunikacni dovednosti v osetrovatelske peci.pdfPlný text práce362,33 kBAdobe PDFView/Open
Gasperikova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce521,34 kBAdobe PDFView/Open
Gasperikova_oponent.pdfPosudek oponenta práce503,57 kBAdobe PDFView/Open
Gasperikova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce426,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14747

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.