Title: Ošetřovatelská problematika v péči o seniory s demencí na odděleních léčeben dlouhodobě nemocných a v domovech pro seniory
Other Titles: Issues connected with nursing care for the elderly with dementia in hospitals for the chronically ill and elderly homes
Authors: Pavlíková, Helena
Advisor: Fremrová, Vladimíra
Referee: Muchlová Mühlsteinová, Veronika
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14757
Keywords: demence;senior;domov pro seniory;léčebna dlouhodobě nemocných;všeobecná sestra
Keywords in different language: demencia;senior;elderly home;hospital for chronically ill patients;nurse
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku ošetřovatelské péče u seniorů s demencí. Teoretická část informuje o demenci, jejích příznacích, typech, diagnostice, léčbě, ošetřovatelské péči a zařízeních, která poskytují péči seniorům s demencí. Praktická část má výzkumný charakter. Pro účely práce byl zvolen kvantitativní výzkum pomocí anonymních dotazníků. Cílem bylo analyzovat ošetřovatelské problémy v péči o seniory s demencí na odděleních léčeben dlouhodobě nemocných a v domovech pro seniory.
Abstract in different language: This thesis is focused on issues connected with nursing care for the elderly with dementia. The theoretical part provides information about dementia, its symptoms, types and diagnostics. Additionally, it reviews its treatment and describes conditions of nursing care in facilities that provide care for the elderly with dementia. The practical part involves quantitative research using anonymous questionnaire. The goal of this part was to analyze problems with nursing care for seniors suffering from dementia in facilities that provide care for the elderly and chronically ill patients.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Pavlikova Helena.pdfPlný text práce1,36 MBAdobe PDFView/Open
Pavlikova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce464,07 kBAdobe PDFView/Open
Pavlikova_oponent.pdfPosudek oponenta práce910,1 kBAdobe PDFView/Open
Pavlikova_obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce418,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14757

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.