Title: Výskyt očních vad u dětí předškolního věku - srovnání Česká a Slovenská republika
Other Titles: The incidence of eye disorders in preschool children - a comparison of Czech-Slovakia
Authors: Mochánová, Kateřina
Advisor: Langmajerová, Miroslava
Referee: Blovská, Kamila
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14768
Keywords: oční vada;předškolní věk;screeningové vyšetření;prevence;výskyt
Keywords in different language: eye defects;preschool age;screening;prevention;incidence
Abstract: Tato bakalářská práce obsahuje výsledky měření očních vad u dětí předškolního věku v České republice a na Slovensku. Práce shrnuje základní poznatky o zrakovém orgánu. Práci lze rozdělit do dvou hlavních částí. První část obsahuje teoretický souhrn o zrakovém orgánu, jeho základních vadách a vyšetření. Ve druhé části jsou zpracovány výsledky screeningového měření zraku u dětí v mateřských školách. V závěru práce navrhuji důsledněji kontrolovat zrak dítěte, sledovat možné projevy oční vady, využívat možnosti screeningového vyšetření v mateřských školách zdarma a v případě nalezené vady zahájit vhodnou léčbu u očního specialisty.
Abstract in different language: This work contains the results of measurements of eye disorders in preschool children in the Czech Republic and Slovakia. The paper summarizes the basic knowledge about the visual organ. The work can be divided into two main parts. The first section provides a theoretical summary of the visual organs, its fundamental flaws and examination. The second part presents the results of a screening optometry for children in nursery schools. In conclusion, I suggest that rigorous control eyes of a child, watch for possible manifestations of ocular defects, of the opportunities of screening examinations in kindergartens for free and if found defects initiate appropriate treatment ophthalmologist.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vyskyt ocnich vad u deti v predskolnim veku - srovnani Ceska republika a Slovensko.pdfPlný text práce1,85 MBAdobe PDFView/Open
Vokacova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce776,16 kBAdobe PDFView/Open
Vokacova_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,53 MBAdobe PDFView/Open
Mochanova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce422,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14768

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.