Title: Vztah zdravotníků k alternativní medicíně
Other Titles: The relationship of medics to alternative medicine
Authors: Froydová, Michaela
Advisor: Braunová, Alexandra
Referee: Jandíková, Zuzana
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14779
Keywords: alternativní medicína;alternativní metody;přírodní léčba;léčitelství;klasická medicína
Keywords in different language: alternative medicine;alternative methods;natural treatment;medicine;conventional medicine
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na problematiku alternativní medicíny. Teoretická část popisuje všeobecně alternativní medicínu, její definici, poměry v České republice a Evropské unii, zmiňuje i léčitelství, jako blízkou oblast alternativní medicíny. Dále jsou popsány vybrané metody alternativní medicíny, rizika alternativní medicíny, vzdělávání a názory v této oblasti. Praktická část bakalářské práce se věnuje výzkumu vztahu nelékařského zdravotnického personálu k alternativní medicíně, informovanosti a využití alternativních metod v ošetřovatelské péči. Výstupem práce je informační brožura, zahrnující odkazy na alternativní medicínu, určená pro nelékařské zdravotnické pracovníky.
Abstract in different language: The dissertation is focused on the issues of alternative medicine. The theoretical part describes alternative medicine in general, the definition, conditions in the Czech Republic and the European Union, also mentions healing as a close area to alternative medicine. The following describes selected methods of alternative medicine, the risks of alternative medicine, education and views in this area. The practial part of the thesis is devoted to research of the relationsship that paramedical staff has to alternative medicine, awareness and use of alternative methods in nursing care. Outcome of this work is an information brochure, including links to alternative medicine, designed for nonmedical health professional.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP PDF..pdfPlný text práce757,78 kBAdobe PDFView/Open
Froydova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce636,47 kBAdobe PDFView/Open
Froydova_oponent.pdfPosudek oponenta práce499,3 kBAdobe PDFView/Open
Froydova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce452,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14779

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.