Title: Vliv nemocničního prostředí na geriatrické pacienty
Other Titles: The influence of hospital enviroment on geriatric pacients
Authors: Hadačová, Michaela
Advisor: Fremrová, Vladimíra
Referee: Jandíková, Zuzana
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14780
Keywords: geriatrický pacient;hospitalizace;ošetřovatelská péče;rodina
Keywords in different language: geriatric patient;hospitalization;nursing care;family
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou hospitalizace geriatrických pacientů. Součástí teoretické části je demografie stárnutí, problémy člověka vzniklé stářím, hospitalizace a ošetřovatelská péče geriatrického pacienta. Poslední kapitola je věnována důležitosti rodiny v životě seniora. Praktická část má výzkumný charakter a zaměřuje se na psychiku geriatrického pacienta hospitalizovaného v nemocnici. Výsledkem práce je edukační brožura určená pro budoucí zdravotníky, zdravotníky i laickou veřejnost.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the hospitalization of geriatric patients. The theoretical part of aging demographics, human problems arising from old age, hospitalization and nursing care geriatric patient. The last chapter is devoted to the importance of family in the lives of seniors. The practical part of the research character and focuses on the mental patient hospitalized in a geriatric hospital. The result is an educational booklet for future health professionals, health professionals and the general public.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M._Hadacova BP.pdfPlný text práce761,6 kBAdobe PDFView/Open
Hadacova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce435,7 kBAdobe PDFView/Open
Hadacova_oponent.pdfPosudek oponenta práce815,23 kBAdobe PDFView/Open
Hadacova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce429,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14780

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.