Title: Specifika perioperační ošetřovatelské péče o geriatrické pacienty na chirurgii
Other Titles: Specifics of perioperative nursing care for geriatric patients in surgery
Authors: Kostínková, Martina
Advisor: Fremrová, Vladimíra
Referee: Kroupová, Lenka
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14792
Keywords: geriatrický pacient;operační výkon;perioperační péče;ošetřovatelská péče
Keywords in different language: geriatric patient;operation;perioperative care;nursing care
Abstract: Tato práce se zabývá problematikou podstoupení operačního výkonu ve stáří, zvláště pak předoperační a pooperační péčí o geriatrické pacienty. Teoretická část je rozdělena ne dvě části. V první je vymezen a definován pojem geriatrický pacient a jsou zde zmíněny obecné problémy těchto pacientů. Druhá část je věnována perioperační péči o tyto pacienty, jejím specifikům. V praktické části jsou uvedeny dvě kazuistiky týkající se geriatrických pacientů, o které jsem měla možnost pečovat v rámci své práce sestry na chirurgickém oddělení.
Abstract in different language: The aim of this essay is to highlight the problems of the operation of the old people, particularly the preoperative and the postoperative care of geriatric patients. The theoretical part is divided into two parts. The first part consists of delimitation and definition of the geriatric patient and there are also mentioned their general problems. The second part concentrates on the preoperative care of these patients and its specifics. The practical part mentions two different casuistries concerning the geriatric patients, who I had the opportunity to take care of within the framework of my job as nurse in a surgery.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Specifika perioperacni osetrovatelske pece o geriatricke pacienty na chirurgii.pdfPlný text práce465,5 kBAdobe PDFView/Open
Kostinkova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce413,04 kBAdobe PDFView/Open
Kostinkova_oponent.pdfPosudek oponenta práce567,61 kBAdobe PDFView/Open
Kostinkova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce411,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14792

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.