Title: Znalosti a zkušenosti všeobecných sester v poskytování neodkladné resuscitace
Other Titles: General Nurse´s knowledge and expirience in life support and cardiopulmonary resuscitation
Authors: Pašková, Vendula
Advisor: Zlotorovičová, Veronika
Referee: Bejvančická, Petra
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14804
Keywords: kardiopulmonální resuscitace;základní neodkladná resuscitace;rozšířená neodkladná resuscitace;náhlá zástava oběhu;dýchací cesty;dýchání;krevní oběh;nepřímá srdeční masáž
Keywords in different language: cardiopulmonary resuscitation;basic life support;advanced life support;cardiac arrest;airways;breathing;blood circulation;heart massage
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na problematiku neodkladné kardiopulmonální resuscitace podle současných doporučení Evropské Rady pro Resuscitaci (European Resuscitation Council - ERC), tak zvaných ERC Doporučení 2010. Poukazuje na důležitost správně prováděné kardiopulmonální resuscitace a nezbytnou znalost současných doporučení. Sestry se velmi často setkávají s pacienty s náhlou zástavou oběhu jako první. Praktická část práce je zaměřena na zkušenosti a znalosti všeobecných sester v poskytování kardiopulmonální resuscitace. Sestry ve Fakultní nemocnici Plzeň byly osloveny a participovaly na studii formou dotazníku. Výsledky dotazníkového šetření jsou uvedeny ve formě tabulek.
Abstract in different language: This bachelor thesis focuses on cardiopulmonary resuscitation following European Resuscitation Council's (ERC) recommendations, so called ERC Guidelines 2010. It concentrates on importance of high quality cardiopulmonary resuscitation and crucial knowledge of current guidelines. Nurses frequently face patients suffering from sudden cardiac arrest as first medical providers. The practical part o this thesis focuses on experience and expertise of nurses providing first line cardiopulmonary resuscitation in hospital care. Nurses in University Hospital in Pilsen have been interviewed in the questionnaire study. The survey results obtained are structured in the form of tables.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce2,92 MBAdobe PDFView/Open
PaskovaV_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce574,59 kBAdobe PDFView/Open
PaskovaV_oponent.pdfPosudek oponenta práce419,99 kBAdobe PDFView/Open
Paskova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce413,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14804

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.