Title: Management příjmu nemocných na interní ambulanci
Other Titles: Organization of the patient income on internal surgery
Authors: Růžičková, Zdeňka
Advisor: Nováková, Jaroslava
Referee: Lhotská, Jitka
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14809
Keywords: příjem do nemocnice;čekací doba;psychický stav;podpora rodiny;informovanost
Keywords in different language: admission to a hospital;treatment latency;mental condition;family support;awareness
Abstract: Management příjmu pacienta na interní ambulanci je soubor postupně na sebe navazujících úkonů, jehož hlavní součástí je spolupráce pacienta a zdravotnického personálu. Hlavním úkolem mé bakalářské práce bylo zjistit akceptaci čekací doby na ošetření, vliv psychického stavu a rodinného příslušníka při čekání na výsledky vyšetření. Součástí šetření bylo odhalení negativních vlivů a emocí, které vnímají pacienti během čekání na výsledky vyšetření s následnou možností hospitalizace. V praktické části jsem se zaměřila na dotazníkové šetření. Ze tří předpokladů byly dva potvrzeny.
Abstract in different language: The management of patient's admission at an internal ambulatory is a cluster of operations linking to each other, requiring a cooperation between patients and medical staff. The major aim of my bachelor's thesis was to find out an acceptance of treatment latency, an effect of dependent's presence and actual mental condition during waiting for results of examination. All at once, I investigated all the negative effects and emotions related to the waiting for the results and potencial admission to a hospital. In the practical part of my bachelor's thesis, I focused on the questionnaire survey especially. Out of three assumptions, two were verified.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP, Ruzickova Zdenka.pdfPlný text práce822,95 kBAdobe PDFView/Open
Ruzickova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce450,82 kBAdobe PDFView/Open
Ruzickova_opnent.pdfPosudek oponenta práce807,93 kBAdobe PDFView/Open
Ruzickova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce393,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14809

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.