Title: Komparace ošetřovatelské péče v Saudské Arábii a ČR v ambulantním sektoru
Other Titles: A comparison of nursing care in outpatient departments of Saudi Arabia and the Czech Republic
Authors: Šímová, Jitka
Advisor: Loudová, Soňa
Referee: Jandíková, Zuzana
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14813
Keywords: multikulturní ošetřovatelství;ambulantní sektor;islám v ošetřovatelství;indikátory kvality ošetřovatelské péče;kulturní rozdíly
Keywords in different language: multicultural nursing;outpatient department;Islam in nursing;indicators of nursing care quality;cultural differences
Abstract: Bakalářská práce se věnuje porovnání úrovně ošetřovatelské péče v ambulantním sektoru v Saúdské Arábii a v České republice. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část se zmiňuje o důležitosti multikulturního přístupu v ošetřovatelství. Dále nás informuje o systému zdravotní a ošetřovatelské péče v Saúdské Arábii a u nás. Pomocí indikátorů kvality ošetřovatelské péče popisuje fungování ambulantních sektorů v obou odlišných zemích. Praktická část obsahuje kvalitativní výzkumné šetření.
Abstract in different language: This thesis deals with a comparison of nursing care in outpatient departments of Saudi Arabia and the Czech Republic. The bachelor´s thesis is divided into two sections. The theoretical section provides information about importance of multicultural nursing in nursing care. It also mentions the health system and the system of nursing care in Saudi Arabia and in our country. Using indicators of quality nursing care describes the functioning of ambulatory care systems in the two different countries. The practical part consists of qualitative research.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Komparace osetrovatelske pece v Saudske Arabii a CR v ambulantnim sektoru.pdfPlný text práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
Simova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce459,1 kBAdobe PDFView/Open
Simova_oponent.pdfPosudek oponenta práce502,57 kBAdobe PDFView/Open
Simova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce411,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14813

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.