Title: Kvalita života pacienta s atopickým ekzémem
Other Titles: The quality of patient's life with atopic eczema
Authors: Šustová, Marie
Advisor: Šafránková, Zuzana
Referee: Fremrová, Vladimíra
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14816
Keywords: atopický ekzém;alergie;terapie;ošetřovatelská péče;léčebný režim;kvalita života;edukace
Keywords in different language: atopic dermatitis;allergies;treatment;nursing care;therapeutic regimen;quality of life;education
Abstract: Atopický ekzém je definován jako chronické recidivující neinfekční zánětlivé kožní onemocnění spojené s genetickou zátěží. V terapii atopického ekzému zaujímá nezastupitelnou roli léčebný režim, při jehož dodržování lze výrazně ovlivnit kvalitu pacientova života. Průběh onemocnění ovlivňují psychosociální faktory, v léčbě je třeba uplatňovat holistický přístup. Dostatečnou edukací lze zásadně zlepšit kvalitu pacientova života.
Abstract in different language: Atopic eczema is defined as a chronic, recurring, non-infectious inflammatory skin condition associated with a genetic predisposition. The therapeutic regimen plays an essential role in treating atopic eczema, and adherence to the regimen can have a considerable impact on the quality of life of the patient. Psychosocial factors influence the course of the illness; a holistic approach must be used in treatment. Through sufficient education, the quality of the patient's life can be significantly improved.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kvalita zivota pacienta s atopickym ekzemem.pdfPlný text práce315,68 kBAdobe PDFView/Open
Sustova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce447,2 kBAdobe PDFView/Open
Sustova_oponent.pdfPosudek oponenta práce457,68 kBAdobe PDFView/Open
Sustova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce428,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14816

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.