Title: Technické porovnání zapouzdřené a částečně zapouzdřené rozvodny
Other Titles: Technical comparison of a gas-insulated and partly gas-insulated substation
Authors: Malý, Jiří
Advisor: Tesařová, Miloslava
Referee: Kosnar, Kamil
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14936
Keywords: Zapouzdřená rozvodna;částečně zapouzdřená rozvodna;vzduchem izolovaná rozvodna;spolehlivost
Keywords in different language: encapsulated substation;partly encapsulated substation;air-insulated substation;reliability
Abstract: Tato diplomová práce si klade za cíl popsat použité technologie v rozvodnách 110 kV, popsat jejich přednosti a slabá místa. V další části se práce zaměřuje na výpočet spolehlivosti technologie. V poslední části práce je pak posuzovaná nejvhodnější technologie pro stavbu rozvodny na novém pozemku a na stávajícím pozemku.
Abstract in different language: This master´s thesis deals with the 110 kV substation technology. Strengths and weaknesses are described. The second part is focused on reliability of the 110 kV substation technologies. Finally, there is evaluated the most suitable substation technology in case of the building on the new site and on the present site.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace3.pdfPlný text práce4,51 MBAdobe PDFView/Open
058591_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce454,06 kBAdobe PDFView/Open
058591_oponent.pdfPosudek oponenta práce474,54 kBAdobe PDFView/Open
058591_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce305,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14936

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.