Title: Hodnocení provozu bioplynové stanice Úslava Bioenergie
Other Titles: Assessment of the biogas station Úslava Bioenergie
Authors: Mejcharová, Radka
Advisor: Škorpil, Jan
Referee: Ščerba, Eduard
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14940
Keywords: bioplyn;bioplynové technologie;kogenerace;účinnost kogenerační jednotky;úspora primární energie
Keywords in different language: biogas;biogas technologies;cogenerate;effiency of cogenerative unit;saving of primary energy
Abstract: Předkládaná diplomová práce obsahuje základní informace o vzniku a použití bioplynu, bioplynových technologiích a zásadách výstavby bioplynových stanic. Práce popisuje projekt bioplynové stanice Úslava Bioenergie ve Střížově u Přeštic a její energetické využití v kogeneračních jednotkách z hlediska určení úspory primární energie při kombinované výrobě elektřiny a tepla, účinnosti kogeneračních jednotek a účinnosti kombinované výroby elektřiny a tepla. V závěru je toto energetické využití vyhodnoceno a ve SWOT analýze jsou identifikovány silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby spojené s tímto projektem.
Abstract in different language: This presented diploma work contains basic information about the origin of use biogas, biogas technologies and principles of building or biogas stations. The work describes project of biogas station Úslava Bionergie in Střížov by Přeštice and its energetic application in cogenerate units from point of view of determination of saving of primary energy during combined production of electricity and heat, efficiency of cogenerative units and efficiency of combined production of electricity and heat. In conclusion there is energetic application evaluated and in SWOT analysis weaknesses and strength, opportunities and threats are connected with this project and are identified there
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP2014_Mejcharova_E11N0096P.pdfPlný text práce3,23 MBAdobe PDFView/Open
058725_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce321,93 kBAdobe PDFView/Open
058725_oponent.pdfPosudek oponenta práce364,4 kBAdobe PDFView/Open
058725_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce218,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14940

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.