Title: Kulturní projekty nestátních neziskových organizací zaměřených na kulturní činnost
Other Titles: Cultural projects of non-government non-profit organizations narrowly focused on cultural activities
Authors: Benešová, Tereza
Advisor: Mandysová, Daniela
Referee: Bezděk, Jiří
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14967
Keywords: nestátní neziskové organizace;financování;propagace;granty;dotace;kulturní projekt
Keywords in different language: nongovernmental organizations;financing;promotion;grants;subsidy;cultural project
Abstract: Bakalářská práce se zabývá aspekty plánování (řešení problémů, nalezení vhodného řešení a vytváření analýz), financování (typy finančních zdrojů), propagování (druhy propagace) a realizování (kontroly a uzavření) kulturních akcí, které jsou pořádány nestátními neziskovými organizacemi.
Abstract in different language: The content of this bachelor thesis is to summarize the main aspects of planning (troubleshooting, finding the best solutions and analyzing), financing (types of financial resources), promotion (types of promotion) and implementation (controlling and closure) of cultural events held by nongovernmental organizations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tereza Benesova, Kulturni projekty nestatnich neziskovych organizaci zamerenych na kulturni cinnost, 2014.pdfPlný text práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
Benesova_hodnoceni_BP_vedouci_Mandysova.pdfPosudek vedoucího práce499,23 kBAdobe PDFView/Open
Benesova_posudek_BP_oponent_Bezdek.pdfPosudek oponenta práce381,81 kBAdobe PDFView/Open
prubeh_obhajoby_BP_Benesova.pdfPrůběh obhajoby práce153,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14967

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.