Název: Významné osobnosti hudebního života českých zemí v 18.století
Další názvy: Eminent personalities of musical life in the Kingdom of Bohemia in the 18th century
Autoři: Grigar, Ladislav
Vedoucí práce/školitel: Aschenbrenner, Vít
Oponent: Bezděk, Jiří
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14971
Klíčová slova: české hudební baroko;barokní opera;církevní hudba;český hudební klasicismus;česká hudební emigrace;šlechtické kapely;duchovní řády;čeští hudební skladatelé;osvícenství;mannheimská škola
Klíčová slova v dalším jazyce: czech baroque music;baroque opera;church music;czech musical classicism;czech music emigration;aristocratic bands;ecclesiactic orders;czech composers;enlightenment;mannheim school
Abstrakt: Cílem práce je předložit ucelené pojednání o českém hudebním životě 18. století s přihlédnutím k jeho nejvýznamnějším osobnostem. Obsah je determinován tak, aby zmapoval životy a tvorbu umělců sledovaného období v širokém spektru hudebních žánrů. Zmiňuje autory působící na domácí půdě i v zahraničí. V neposlední řadě podrobně zkoumá množství kulturně-historických souvislostí, které působily na tehdejší hudební život.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis deals with the Czech musical life in the 18th century. With regard to this historical period the work discusses not only important personalities, but also essential cultural and historical factors of that time, which played an important role in Czech history of music. The purpose of my bachelor thesis is either to outline the lifes and work of our composers in wide spectrum of musical genres of the 18th century.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_LG.pdfPlný text práce1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Grigar_hodnoceni_BP_vedouci_Aschenbrenner.pdfPosudek vedoucího práce511,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Grigar_posudek_BP_oponent_Bezdek.pdfPosudek oponenta práce593,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prubeh_obhajoby_BP_Grigar.pdfPrůběh obhajoby práce162,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14971

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.