Název: Hudební život Berounska se zaměřením k činnosti Zdického smíšeného sboru
Další názvy: Musical life of the region of Beroun focused on the activites of Mixed choir of Zdice
Autoři: Holubová, Helena
Vedoucí práce/školitel: Feiferlíková, Romana
Oponent: Mandysová, Daniela
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14973
Klíčová slova: hudba;hudební osobnosti;hudební soubory;hudební škola;zpěv;sbormistr;lidové písně;zpěvácké spolky;Slavoš;Zdický smíšený sbor
Klíčová slova v dalším jazyce: music;musical personality;music files;music school;singing;choirmaster;folk songs;singing societies;Slavoš;Zdický mixed choir
Abstrakt: Obsahem Bakalářské práce "Hudební život Berounska se zaměřením na činnost Zdického smíšeného sboru" je popis hudebního života berounského kraje od jeho počátku po současnost. Hlavním cílem práce je shromáždit a utřídit informace o vývoji hudebního života s ohledem na hudební školství, hudební soubory, zpěvácké spolky a osobnosti berounského kraje. Dílčím cílem je zpracovat co nejvíce informací o vzniku, vývoji a činnosti Zdického smíšeného sboru.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor work "Musical life in Beroun District, focusing on activities Zdický mixed choir" include a description of the musical life of Beroun district from its beginning to the present. The main aim is to collect and organize information about the development of musical life with regard to music education, music organizations, singing groups and personalities of beroun district. The operational aim is to process as much information about the formation, development and operations of the Mixed Choir of Zdice.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace 2014 Holubova Helena.pdfPlný text práce5,55 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Holubova_hodnoceni_BP_vedouci_Feiferlikova.pdfPosudek vedoucího práce578,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Holubova_posudek_BP_oponent_Mandysova.pdfPosudek oponenta práce616,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prubeh_obhajoby_BP_Holubova.pdfPrůběh obhajoby práce147,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14973

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.