Název: Městské kulturní středisko ve Stříbře
Další názvy: The municipal cultural center in Stříbro
Autoři: Jägerová, Šárka
Vedoucí práce/školitel: Feiferlíková, Romana
Oponent: Mandysová, Daniela
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14974
Klíčová slova: Stříbro;vedení;činnost;financování;kulturní akce;dotazníkové šetření;anketa
Klíčová slova v dalším jazyce: Stříbro;management;aktivity;financing;cultural events;questionnaire regarding;survey
Abstrakt: Hlavním úkolem bakalářské práce na téma Městské kulturní středisko ve Stříbře je celkové představení instituce, zabývající se organizováním a zajišťováním kulturního života na Stříbrsku a především ve Stříbře samotném. Do obsahu práce je taktéž zařazeno dotazníkové šetření, provedené na jedné z akcí městského kulturního střediska a anketa, zabývající se obecněji kulturou ve městě Stříbře. Práce má mimo jiné za úkol vyvrátit myslnou představu o tom, že v menších městech s poměrně nízkým počtem obyvatel nemůže vzkvétat bohatý kulturní život.
Abstrakt v dalším jazyce: BA thesis on The municipal cultural center in Stříbro suppose to introduce this institution engaged in organizing and providing cultural life of Stříbro's environs and especially in Stříbro itself to the reader. The content of the work is also situated questionnaire regarding, conducted at one of the events of the municipal cultural centre and the survey with culture more generally in Stříbro. Work has among its tasks unanimously refute the idea that in smaller cities with a relatively small population can not prosper rich cultural life.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Jagerova-BP.pdfPlný text práce1,74 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jagerova_hodnoceni_BP_vedouci_Feiferlikova.pdfPosudek vedoucího práce529,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jagerova_posudek_BP_oponent_Mandysova.pdfPosudek oponenta práce542,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prubeh_obhajoby_BP_Jagerova.pdfPrůběh obhajoby práce148,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14974

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.