Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorFeiferlíková, Romana
dc.contributor.authorJägerová, Šárka
dc.contributor.refereeMandysová, Daniela
dc.date.accepted2014-05-22
dc.date.accessioned2015-03-25T09:49:02Z-
dc.date.available2013-06-12cs
dc.date.available2015-03-25T09:49:02Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-03-31
dc.identifier56740
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/14974
dc.description.abstractHlavním úkolem bakalářské práce na téma Městské kulturní středisko ve Stříbře je celkové představení instituce, zabývající se organizováním a zajišťováním kulturního života na Stříbrsku a především ve Stříbře samotném. Do obsahu práce je taktéž zařazeno dotazníkové šetření, provedené na jedné z akcí městského kulturního střediska a anketa, zabývající se obecněji kulturou ve městě Stříbře. Práce má mimo jiné za úkol vyvrátit myslnou představu o tom, že v menších městech s poměrně nízkým počtem obyvatel nemůže vzkvétat bohatý kulturní život.cs
dc.format49 s. (67 943 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectStříbrocs
dc.subjectvedenícs
dc.subjectčinnostcs
dc.subjectfinancovánícs
dc.subjectkulturní akcecs
dc.subjectdotazníkové šetřenícs
dc.subjectanketacs
dc.titleMěstské kulturní středisko ve Stříbřecs
dc.title.alternativeThe municipal cultural center in Stříbroen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra hudební kulturycs
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedBA thesis on The municipal cultural center in Stříbro suppose to introduce this institution engaged in organizing and providing cultural life of Stříbro's environs and especially in Stříbro itself to the reader. The content of the work is also situated questionnaire regarding, conducted at one of the events of the municipal cultural centre and the survey with culture more generally in Stříbro. Work has among its tasks unanimously refute the idea that in smaller cities with a relatively small population can not prosper rich cultural life.en
dc.subject.translatedStříbroen
dc.subject.translatedmanagementen
dc.subject.translatedaktivityen
dc.subject.translatedfinancingen
dc.subject.translatedcultural eventsen
dc.subject.translatedquestionnaire regardingen
dc.subject.translatedsurveyen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jagerova-BP.pdfPlný text práce1,74 MBAdobe PDFView/Open
Jagerova_hodnoceni_BP_vedouci_Feiferlikova.pdfPosudek vedoucího práce529,06 kBAdobe PDFView/Open
Jagerova_posudek_BP_oponent_Mandysova.pdfPosudek oponenta práce542,21 kBAdobe PDFView/Open
prubeh_obhajoby_BP_Jagerova.pdfPrůběh obhajoby práce148,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14974

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.