Title: Městské kulturní středisko ve Stříbře
Other Titles: The municipal cultural center in Stříbro
Authors: Jägerová, Šárka
Advisor: Feiferlíková, Romana
Referee: Mandysová, Daniela
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14974
Keywords: Stříbro;vedení;činnost;financování;kulturní akce;dotazníkové šetření;anketa
Keywords in different language: Stříbro;management;aktivity;financing;cultural events;questionnaire regarding;survey
Abstract: Hlavním úkolem bakalářské práce na téma Městské kulturní středisko ve Stříbře je celkové představení instituce, zabývající se organizováním a zajišťováním kulturního života na Stříbrsku a především ve Stříbře samotném. Do obsahu práce je taktéž zařazeno dotazníkové šetření, provedené na jedné z akcí městského kulturního střediska a anketa, zabývající se obecněji kulturou ve městě Stříbře. Práce má mimo jiné za úkol vyvrátit myslnou představu o tom, že v menších městech s poměrně nízkým počtem obyvatel nemůže vzkvétat bohatý kulturní život.
Abstract in different language: BA thesis on The municipal cultural center in Stříbro suppose to introduce this institution engaged in organizing and providing cultural life of Stříbro's environs and especially in Stříbro itself to the reader. The content of the work is also situated questionnaire regarding, conducted at one of the events of the municipal cultural centre and the survey with culture more generally in Stříbro. Work has among its tasks unanimously refute the idea that in smaller cities with a relatively small population can not prosper rich cultural life.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jagerova-BP.pdfPlný text práce1,74 MBAdobe PDFView/Open
Jagerova_hodnoceni_BP_vedouci_Feiferlikova.pdfPosudek vedoucího práce529,06 kBAdobe PDFView/Open
Jagerova_posudek_BP_oponent_Mandysova.pdfPosudek oponenta práce542,21 kBAdobe PDFView/Open
prubeh_obhajoby_BP_Jagerova.pdfPrůběh obhajoby práce148,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14974

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.