Název: Základní umělecká škola Chválenická Plzeň
Další názvy: The Elementary Art School Plzeň - Chválenická
Autoři: Janoušková, Alena
Vedoucí práce/školitel: Aschenbrenner, Vít
Oponent: Kuhn, Tomáš
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14975
Klíčová slova: základní umělecká škola;hudba;historie
Klíčová slova v dalším jazyce: elementary art school;music;history
Abstrakt: Tato bakalářská práce je věnovaná Základní umělecké škole Plzeň - Chválenická a má za úkol zmapovat její vývoj od samotných počátků až po současnost. Tomu jest také věnována celá první kapitola. Druhá kapitola popisuje činnost 4. ZUŠ. Jednotlivě se zaobírá vyučovanými obory, a to hudebním, výtvarným a tanečním. Přináší informace o hudebních souborech působících při Základní umělecké škole Plzeň Chválenická. Dále také mapuje aktivitu a úspěchy žáků, souborů i oborů školy během jejich veřejné prezentace. V poslední kapitole byla pozornost věnována některým významným pedagogům a absolventům školy. Součástí přílohy bakalářské práce jsou dva rozhovory. První je s bývalým ředitelem školy panem Bohuslavem Vaněrkou a ve druhém je zpovídána současná ředitelka paní MgA. Jitka Zábranová.
Abstrakt v dalším jazyce: My bachelor thesis is dedicated to the Elementary Art School Plzeň Chválenická and its aim is to map the development of the school from the beginning until now, which the first chapter is about. The next chapter describes the operation of the 4. ZUŠ. It deals the taugh courses - music, art and dance. It provides information about music companies that operates under the ZUŠ. It also maps the activities and achievements of pupils, files and fields of school during their presentation. The last chapter was devoted to many of ZUŠ´s teachers and graduates. There are also two interviews as a part of supplement. The first interview is with the former director of the school Mr. Bohuslav Vaněrka and the second is with the current director Mrs. Jitka MgA Zábranová.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Janouskova Alena - BP.pdfPlný text práce1,94 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Janouskova_hodnoceni_BP_vedouci_Aschenbrenner.pdfPosudek vedoucího práce487,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Janouskova_posudek_BP_oponent_Kuhn.pdfPosudek oponenta práce455,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prubeh_obhajoby_BP_Janouskova.pdfPrůběh obhajoby práce149,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14975

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.