Název: Lidová hudba na Prácheňsku
Další názvy: Traditional folk music from part of Southern Bohemia called Prácheňsko
Autoři: Kovalčík, Ondřej
Vedoucí práce/školitel: Slavíková, Marie
Oponent: Mandysová, Daniela
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14978
Klíčová slova: dudácká muzika;Prácheňsko;lidová píseň;dudy;folklorní hudba;Strakonice
Klíčová slova v dalším jazyce: bagpipe music;Prácheň;folklor music;bagpipes;Strakonice
Abstrakt: V mé práci se snažím zjistit jaký je vztah mezi folklorními muzikanty a jejich rodinami v zaměření na tento styl hudby. Chtěl bych také zjistit něco o tradiční hudbě na Prácheňsku. Hlavní osobou mé práce je Josef Režný, sběratel lidového umění. Jeho práce jsou také důležité pro můj teoretický výzkum. V otázkách zkoumání rodiny, jsem využil metodu pragmatického výzkumu. Hlavním úspěchem tohoto výzkumu byly zjištěné odpovědi o rodinných vztazích, mých spoluhráčích a folklorní muzice. V budoucím výzkumu se lze zaměřit na vztahy tohoto typu kultury a jinými lidmi v mém okolí a jejich rodinami.
Abstrakt v dalším jazyce: In my thesis I tried to find what is a relation between folklore musicians and their families. Also I wanted to figure out something about traditional music at Prácheň region. The main figure of my work was Mr. Josef Režný, the collecter of traditional culture. His works were also important for teoretical part of my thesis. In the case of questions about family I used a methode of pragmatic research. The main goals of this research were, that I found the answers about family, schoolmates and folklore music. The next research can be about this type of culture and another relations with it and the families.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
kovalcik_bp.pdfPlný text práce1,88 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kovalcik_hodnoceni_BP_vedouci_Slavikova.pdfPosudek vedoucího práce633,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kovalcik_posudek_BP_oponent_Mandysova.pdfPosudek oponenta práce626,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prubeh_obhajoby_BP_Kovalcik.pdfPrůběh obhajoby práce168,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14978

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.