Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSlavíková, Marie
dc.contributor.authorKrálová, Jana
dc.contributor.refereeLišková, Štěpánka
dc.date.accepted2014-05-21
dc.date.accessioned2015-03-25T09:49:03Z
dc.date.available2013-06-13cs
dc.date.available2015-03-25T09:49:03Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-04-14
dc.identifier56749
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/14979
dc.description.abstractPráce je rozdělena do dvou částí - teoretické a praktické. Problematika práce je v mnoha směrech neprobádaná a zastaralá, proto hlavní cíl teoretické části byl zmapovat současnou českou odbornou literaturu, která se daným tématem zabývá. V praktické části je provedeno výzkumné šetření na základní škole pomocí dotazníku a Testu hudebně sluchových schopností, které odpovídá na otázky úrovně "hudebnosti" dětí ve třídě, vliv hudební rodiny na vývoj hudebně sluchových schopností u jedince, rozdíly vývoje hudebně sluchových schopností u děvčat a chlapců, počet žáků ve třídě zabývající se hudební činností i mimo školu.cs
dc.format40 s. (69 423 znaků), viii s. Přílohcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecthudební sluchcs
dc.subjecthudební schopnostics
dc.subjecthudební psychologiecs
dc.subjectrozvoj hudebnostics
dc.subjecttest hudebně sluchových schopnostícs
dc.subjectdědičnostcs
dc.subjectteorie slyšenícs
dc.subjecthudební vývoj dítětecs
dc.titleHudební sluch a možnosti jeho rozvoje v dětském věkucs
dc.title.alternativeMusical ear and possibility of it's development in childhooden
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra hudební kulturycs
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe work is divided into two parts - theoretical and practical. The issue of work is in many ways unexplored and obsolete, that's the main objective of the theoretical part was to map the contemporary Czech literature, which deals with the topic. In the practical part of the work some research work is done in a primary school with the help of a questionnaire and a test of musical hearing abilities that answers the questions the level of "musicality" of children in the class, the influence of a musical family on the development of musical hearing abilities, of individual differences in the development of musical hearing ability in girls and boys, number of pupils involved in musical activities outside school.en
dc.subject.translatedmusical aptitudeen
dc.subject.translatedmusical abilitiesen
dc.subject.translatedpsychology of musicen
dc.subject.translateddevelopment of musicalityen
dc.subject.translatedtest of musical hearing abilitiesen
dc.subject.translatedheredityen
dc.subject.translatedtheories of hearingen
dc.subject.translatedmusical development of childen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Jana Kralova.pdfPlný text práce538,91 kBAdobe PDFView/Open
Kralova_hodnoceni_BP_vedouci_Slavikova.pdfPosudek vedoucího práce620,25 kBAdobe PDFView/Open
Kralova_posudek_BP_oponent_Liskova.pdfPosudek oponenta práce604,26 kBAdobe PDFView/Open
prubeh_obhajoby_BP_Kralova.pdfPrůběh obhajoby práce145,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14979

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.