Title: Vznik profesionálního zařízení v oblasti zájmového vzdělávání dětí a mládeže na příkladu Domu dětí a mládeže Talent v Plzni
Other Titles: The origin of a professional institution in the sphere of the leisure education of children and youth illustrated on the example of Dům dětí a mládeže Talent in Pilsen.
Authors: Křížek, Michal
Advisor: Feiferlíková, Romana
Referee: Bezděk, Jiří
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14980
Keywords: profesionální instituce;nezisková organizace;zájmové vzdělávání
Keywords in different language: professional institution;nonprofit organization;out-of-school education
Abstract: Bakalářská práce se zabývá vznikem profesionálního pracoviště v oblasti zájmového (mimoškolního) vzdělávání, a to na příkladu Domu Dětí a Mládeže Talent, který v Plzni aktivně působí od školního roku 2013/2014. Je jakousi ukázkou toho, co vše spočívá v realizaci velkého projektu. Práce se věnuje průzkumu konkurence, založení a struktuře společnosti, činnosti jako takové, včetně její propagace, financování apod. Vychází ze zkušeností, poznatků a postřehů autora a v neposlední řadě z odborné literatury.
Abstract in different language: This final bachelor work deals with creation of a new professional institution in out-of-school education on the example of Dům Dětí a Mládeže Talent, which had operated in Pilsen since school year 2013/2014. It is some kind of the ilustration how to realize such kind of a project. Work deals also with exploration of competition, the foundation and the structure of organization, activities including promotion, financing etc. It results from author's experience and observations and obviously from the special literature.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_-_na_pdf.pdfPlný text práce1,27 MBAdobe PDFView/Open
Krizek_hodnoceni_BP_vedouci_Feiferlikova.pdfPosudek vedoucího práce454,24 kBAdobe PDFView/Open
Krizek_posudek_BP_oponent_Bezdek.pdfPosudek oponenta práce489,57 kBAdobe PDFView/Open
prubeh_obhajoby_BP_Krizek.pdfPrůběh obhajoby práce157,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14980

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.