Název: Emoce a city jako součást prožívání hudby
Další názvy: Emotions and feelings as a part of music experience
Autoři: Lišková, Alice
Vedoucí práce/školitel: Slavíková, Marie
Oponent: Mandysová, Daniela
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14982
Klíčová slova: emoce;cit;prožívání hudby
Klíčová slova v dalším jazyce: emotions;feeling;experience of music
Abstrakt: Práce se zabývá emocemi a city prožívanými ve vztahu k hudbě. Dále popisuje hudební vývoj člověka, vliv hudby na chování člověka a její komerční využití.
Abstrakt v dalším jazyce: Thesis deals with the emotions and feelings experienced in relation to music. It also describes the musical evolution of human, the effect of music on human behavior and its commercial use.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Emoce a city jako soucast prozivani hudby.pdfPlný text práce334,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Liskova_hodnoceni_vedouciho_BP_Slavikova.pdfPosudek vedoucího práce708,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Liskova_posudek_oponenta_BP_Mandysova.pdfPosudek oponenta práce495,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prubeh_obhajoby_Liskova.pdfPrůběh obhajoby práce175,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14982

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.