Název: Plzeňská amatérská orchestrální sdružení
Další názvy: Pilsen amateur orchestral ensambles
Autoři: Michalec, Ondřej
Vedoucí práce/školitel: Aschenbrenner, Vít
Oponent: Kuhn, Tomáš
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14983
Klíčová slova: Plzeň;orchestr;orchestrální sdružení
Klíčová slova v dalším jazyce: Pilsen;orchestra;orchestral ensemble
Abstrakt: Diplomová práce popisuje historii amatérských orchestrálních těles. Blíže se specializuje na plzeňskou amatérskou orchestrální činnost, která sahá až do 19. století. Podrobně se zabývá historií, dramaturgií a činností Plzeňského orchestrálního sdružení a Plzeňského smyčcového orchestru. Kromě přehledu plzeňských amatérských orchestrálních těles práce uvádí další podobná tělesa v České republice. V závěru práce je komparační pasáž, kde dochází k celkovému srovnání amatérských orchestrů. Výsledkem práce je zajímavá analýza amatérských orchestrálních sdružení.
Abstrakt v dalším jazyce: In my bachelor thesis I describe the history of amateur orchestral ensembles. In more detail It specializes in amateur orchestral work, which dates back to the 19th century. It gives a detailed description of history, dramaturgy and the activities of the Pilsner String Orchestra and Pilsner Orchestral Association. In addition to an overview of pilsen amateur orchestral ensembles work lists other similar groups in the Czech Republic. At the conclusion of the work there is an interesting analysis of amateur orchestral associations.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP 2014 Ondrej Michalec - Plzenska amaterska orchestralni sdruzeni.pdfPlný text práce7,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Michalec_hodnoceni_BP_vedouci_Aschenbrenner.pdfPosudek vedoucího práce492,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Michalec_posudek_BP_oponent_Kuhn.pdfPosudek oponenta práce510,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prubeh_obhajoby_BP_Michalec.pdfPrůběh obhajoby práce156,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14983

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.