Title: Plzeňská amatérská orchestrální sdružení
Other Titles: Pilsen amateur orchestral ensambles
Authors: Michalec, Ondřej
Advisor: Aschenbrenner, Vít
Referee: Kuhn, Tomáš
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14983
Keywords: Plzeň;orchestr;orchestrální sdružení
Keywords in different language: Pilsen;orchestra;orchestral ensemble
Abstract: Diplomová práce popisuje historii amatérských orchestrálních těles. Blíže se specializuje na plzeňskou amatérskou orchestrální činnost, která sahá až do 19. století. Podrobně se zabývá historií, dramaturgií a činností Plzeňského orchestrálního sdružení a Plzeňského smyčcového orchestru. Kromě přehledu plzeňských amatérských orchestrálních těles práce uvádí další podobná tělesa v České republice. V závěru práce je komparační pasáž, kde dochází k celkovému srovnání amatérských orchestrů. Výsledkem práce je zajímavá analýza amatérských orchestrálních sdružení.
Abstract in different language: In my bachelor thesis I describe the history of amateur orchestral ensembles. In more detail It specializes in amateur orchestral work, which dates back to the 19th century. It gives a detailed description of history, dramaturgy and the activities of the Pilsner String Orchestra and Pilsner Orchestral Association. In addition to an overview of pilsen amateur orchestral ensembles work lists other similar groups in the Czech Republic. At the conclusion of the work there is an interesting analysis of amateur orchestral associations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP 2014 Ondrej Michalec - Plzenska amaterska orchestralni sdruzeni.pdfPlný text práce7,07 MBAdobe PDFView/Open
Michalec_hodnoceni_BP_vedouci_Aschenbrenner.pdfPosudek vedoucího práce492,42 kBAdobe PDFView/Open
Michalec_posudek_BP_oponent_Kuhn.pdfPosudek oponenta práce510,28 kBAdobe PDFView/Open
prubeh_obhajoby_BP_Michalec.pdfPrůběh obhajoby práce156,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14983

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.