Title: Festival Smetanova Litomyšl
Other Titles: Festival Smetana's Litomyšl
Authors: Níčová, Adéla
Advisor: Feiferlíková, Romana
Referee: Bezděk, Jiří
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14985
Keywords: Festival Smetanova Litomyšl;mezinárodní operní festival;festival;opera;koncert;Bedřich Smetana;Litomyšl;Smetanova Litomyšl;propagační kampaň;propagace
Keywords in different language: Festival Smetana's Litomyšl;intenational opera festival;opera;concert;Bedřich Smetana;Litomyšl;Smetanova Litomyšl;promotional campaigne;promotion
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá Mezinárodním operním festivalem Smetanova Litomyšl. V první části práce představuji město Litomyšl, kde popisuji nejvýznamnější milníky v jeho historii. Dále se stručně věnuji životu a dílu Bedřicha Smetany. V hlavní části práce píši o hudebních tradicích v Litomyšli a především představuji celý festival - ročník po ročníku od jeho založení po letošní nadcházející ročník. V neposlední řadě se zabývám obecně prospěšnou společností Smetanova Litomyšl, jejíž hlavní náplní je pořádání festivalu Smetanova Litomyšl. V závěrečné části této práce popisuji celkový průběh propagační kampaně a potom konkrétní průběh kampaně v roce 2012.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the Festival Smetana's Litomyšl. The first part presents city Litomyšl where I describe the most important milestones of its history. Then I briefly describe life and work of Bedřich Smetana. In the main part of this thesis I wrote about musical traditions of city Litomyšl and primarily represented the entire festival year after year. Last but not least I deal with the Smetanova Litomyšl o.p.s. whose main activity is the organization of the Festival Smetana's Litomyšl. In the final section of this bachelor thesis I describe the overall progress of promotional campaigns and then the specific course of the campaign in 2012.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FESTIVAL SMETANOVA LITOMYSL.pdfPlný text práce2,18 MBAdobe PDFView/Open
Nicova_hodnoceni_BP_vedouci_Feiferlikova.pdfPosudek vedoucího práce515,13 kBAdobe PDFView/Open
Nicova_posudek_BP_oponent_Bezdek.pdfPosudek oponenta práce569,31 kBAdobe PDFView/Open
prubeh_obhajoby_BP_Nicova.pdfPrůběh obhajoby práce149,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14985

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.