Název: Duchovní hudba 18. století
Další názvy: Spiritual music of the 18th century
Autoři: Perausová, Kristýna
Vedoucí práce/školitel: Aschenbrenner, Vít
Oponent: Bezděk, Jiří
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14987
Klíčová slova: nešpory;mše;liturgie;litanie;rekviem;duchovní;hudba;klasicismus;baroko
Klíčová slova v dalším jazyce: vespers;mass;liturgy;litany;requiem;spiritual;music;předklasicismus;baroque;classicism
Abstrakt: V této bakalářské práci je snaha o přiblížení rozmanitosti a mnohotvárnosti duchovní hudby 18. století. Obsahuje charakteristiku doby a vývoj duchovní hudby 18. století v Evropě. Jedna kapitola je věnována nástinu duchovní hudby 18. století v Čechách. Další částí bakalářské práce je liturgický rok. Zde je snaha vystihnout hlavní body historického vývoje liturgického roku a bližší zaměření se na specifika 18. století. Dalším bodem v této práci je pokus o shrnutí nejvýznamnějších autorů a děl, jež spadají do tohoto tématu. Nelze opomenout také hlavní hudební útvary, jako jsou mše, nešpory, litanie a rekviem. Každý tento útvar obsahuje charakteristiku a vývoj. Největší část je však opět věnována 18. století.
Abstrakt v dalším jazyce: In this bachelor's thesis there is an effort to show a closer diversity and manifoldness of spiritual music of the18th century. It contains characteristics of that age and evolution of spiritual music in 18th century in Europe. One part contains the outline of spiritual music in 18th century in Bohemia. Next part of this bachelor's thesis is a liturgical year. There is an effort to capture main points of historical evolution of liturgical year and to focus a little closer on specifics of the18th century. Next, there is an attempt to summarize all of the most important authors of this era and their work. Musical formations, such as the Mass, vespers, litany and requiem also can not been forgotten. Every single formation contains characteristics and evolution. Main part is taken by the 18th century.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace_KP.pdfPlný text práce1,46 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Perausova_hodnoceni_BP_vedouci_Aschenbrenner.pdfPosudek vedoucího práce677,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Perausova_posudek_BP_oponent_Bezdek.pdfPosudek oponenta práce430,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prubeh_obhajoby_BP_Perausova.pdfPrůběh obhajoby práce134,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14987

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.