Title: Motown - popularizace černošské hudby
Other Titles: Motown - popularization of black music
Authors: Sošková, Michaela
Advisor: Kuhn, Tomáš
Referee: Lišková, Štěpánka
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14989
Keywords: otroctví;rasismus;USA;černošská hudba;popularizace;integrace;Motown;Detroit;Los Angeles;Berry Gordy;The Jackson 5;The Miracles;Stevie Wonder;Marvin Gaye
Keywords in different language: slavery;racism;USA;black music;popularization;integration;Motown;Detroit;Los Angeles;Berry Gordy;The Jackson 5;The Miracles;Stevie Wonder;Marvin Gaye
Abstract: Má bakalářská práce je věnována americkému hudebnímu vydavatelství Motown, které se zasloužilo o popularizaci černošské hudby. První kapitola je věnována objevení Ameriky Kryštofem Kolumbem, neboť právě to byl první krok k začátku nejznámějšího otroctví v historii. Otroctví je věnována další kapitola. Dále se věnuji postavení černošské hudby ve společnosti a jejím vývoji na území USA. V další kapitole se dostávám k hlavnímu bodu své práce - k vydavatelství Motown, které jako první integrovalo černošskou hudbu do hudby populární. Součástí hlavního tématu jsou i profesní životopisy Marvina Gaye, The Jackson 5, The Miracles a Stevie Wondera. Konec mé bakalářské práce zmiňuje vliv Motownu na soudobou populární hudbu.
Abstract in different language: This bachelor work is about Motown Records, the first record company, that succeed in popularization of black music. The first chapter is devoted to the discovery of America by Christopher Columbus, because discovering of America was the first step towards the beginning of the most known slavery in history. The following chapter deals with that. The next chapter is about status of black music and its evolutionary phase in America. The following chapter brings me to the main point of my work - Motown Records, which was the first record comapny that integrated black music into popular music. The following chapter is dedicated to the professional lives of Marvin Gaye, The Jackson 5, The Miracles and Stevie Wonder. The end of my bachelor work mentions influences of Motown music.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Soskova Michaela, BP.pdfPlný text práce2,05 MBAdobe PDFView/Open
Soskova_hodnoceni_BP_vedouci_Kuhn.pdfPosudek vedoucího práce473,85 kBAdobe PDFView/Open
Soskova_posudek_BP_oponent_Liskova.pdfPosudek oponenta práce521,67 kBAdobe PDFView/Open
prubeh_obhajoby_BP_Soskova.pdfPrůběh obhajoby práce143,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14989

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.