Title: Oprávněné použití zbraně
Other Titles: Authorized Use of a Weapon
Authors: Duraj, Vojtěch
Advisor: Novotný, František
Referee: Škvain, Petr
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15005
Keywords: oprávněné použití zbraně;zbraň;zvláštní právní předpis
Keywords in different language: authorized use of a weapon;weapon;special regulations
Abstract: V práci se zabývám oprávněným použitím zbraně. Na úvod popisuji okolnosti vylučující protiprávnost. Dále vymezuji pojem zbraň. Dále uvádím zvláštní právní předpisy, které upravují oprávněné použití zbraně. V neposlední řadě srovnávám nutnou obranu s oprávněným použití zbraně. Nakonec porovnávám naši právní úpravu se slovenskou právní úpravou.
Abstract in different language: The thesis deals with the authorized use of a weapon. In the introduction there are described circumstances which exclude the illegality. Further there is defined the term "weapon" and described the specific legislation which deals with the authorized use of a weapon. In the conclusion there is compared Czech and Slovak legislation related to this issue.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace- Vojtech Duraj.pdfPlný text práce726,13 kBAdobe PDFView/Open
Duraj_vedouci_Novotny.pdfPosudek vedoucího práce938,21 kBAdobe PDFView/Open
Duraj_oponent_Skvain.pdfPosudek oponenta práce914,18 kBAdobe PDFView/Open
Duraj_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce757,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15005

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.